fbpx

Voorwaarden


1.          Algemeen

1.1        Het bedrijf Beamrz

Beamrz is een handelsnaam van GetYouThere B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59053828. Beamrz is gevestigd aan de Onderwijsboulevard 420, 5223 DP te ‘s-Hertogenbosch. Beamrz kan worden bereikt per email connect@beamrz.com.

1.2        Diensten van Beamrz

Beamrz geeft toegang tot een mobiele App (“App”) waaraan een platform is verbonden (“Platform”). Er kunnen beschikbare vervoerswijzen worden gezocht via de App en het Platform. Het vervoer kan hiermee worden gepland, geboekt en betaald. Ook verschaft de App toegang tot de gekozen vervoerswijze.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Beamrz die worden aangeboden via de App en het Platform. Voor diensten van derden, zoals aanbieders van vervoermiddelen en ritten, gelden expliciet hun algemene en Gebruikersvoorwaarden. Voor auto en fiets gelden de Algemene Voorwaarden van BOVAG Verhuurbedrijven, zie link onderaan de pagina.

1.3        De App – algemeen

De App kan worden gedownload na aanmelding via de website van Beamrz. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App. Er worden persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van de App. Hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens staat algemeen beschreven in deze Voorwaarden. Het Privacy beleid op de website van Beamrz bevat de details. Het installeren en gebruiken van de App kan alleen als de Voorwaarden worden geaccepteerd.

Aan het gebruik van de App is zijn servicekosten, dan wel abonnementskosten verbonden. Deze worden verrekend als “Bijdrage” voor transactiekosten van vervoersaanbieders, transactiekosten voor betalingen, licentiekosten voor het mobilitydataplatform en de algemene kosten van Beamrz. De actuele kosten zijn gepubliceerd op de website en in de App.

De App van Beamrz kan met verschillende abonnementsvormen worden gebruikt. Het kan met een gratis abonnement (Beamrz Try Out) of een betaald abonnement (Beamrz Unlimited of Beamrz Unlimited Premium Card). Gebruikvan de App kan alleen met een account (“Account”). Dit wordt hierna per onderdeel uitgelegd.

1.3.1    Beamrz Try Out

Beamrz Try Out is een gratis abonnementsvorm met een eenmalige geldigheid per Gebruiker van 1 maand na activering van de App,waarmee beschikbare manieren om te reizen van plaats A naar plaats B kunnen worden gepland, geboekt en betaald en waarbij de Gebruiker geen vaste abonnementskosten worden betaald, maar wel servicekosten, aanvullende kosten zoals boetes en toeslagen, en de gebruikskosten per geboekte rit.

Aan het einde van de Try Out kan de Gebruiker kiezen voor een abonnement, zoals beschreven in 1.3.2. en 1.3.3. of de app verwijderen. Indien de Gebruiker na de Try Out de app blijft gebruiken, treedt automatisch de betaalde abonnementsvorm uit 1.3.2. in werking.

1.3.2    Beamrz Unlimited

Beamrz Try Out is een abonnementsvorm met een doorlopende geldigheid en een opzegtermijn van 1 maand, waarmee beschikbare manieren om te reizen van plaats A naar plaats B kunnen worden gepland, geboekt en betaald en waarbij vaste abonnementskostenper maand, aanvullende kosten zoals boetes en toeslagen, en gebruikskosten per geboekte rit worden betaald, maar geen servicekosten per geboekte rit.

1.3.3.    Beamrz Premium + MobilityCard
Beamrz Premium + MobilityCard is een abonnementsvorm met een doorlopende geldigheid en een opzegtermijn van 1 maand, waarmee beschikbare manieren om te reizen van plaats A naar plaats B kunnen worden gepland, geboekt en betaald en waarbij vaste abonnementskosten per maand, aanvullende kosten zoals boetes en toeslagen, en gebruikskosten per geboekte rit en de ge- en verbruikskosten die met de Mobiliteitscard zijn geregistreerd worden betaald, maar geen servicekosten per geboekte rit.

1.3.4     Account aanmaken, ontstaan overeenkomst
Het aanmaken van een Account gaat op de volgende manier:

a. Inschrijven via de website en bevestigings-e-mail openen via de smartphone;
b. De App downloaden via link 1 in de bevestigings-e-mail en de App na download afsluiten;
c. De App activeren met link 2 in de bevestigings-e-mail op de smartphone;
d. Logingegevens invullene. Eventueel rijbewijsgegevens ingeven (alleen bij gebruik auto’s).

Na inschrijving via de website wordt een bevestiging verstuurd van de inschrijving per e-mail. De bevestiging bevat 2 links die moeten worden bevestigd. Hiermee ontstaat een overeenkomst tussen de Gebruiker en Beamrz (“Overeenkomst”). Dit moet gebeuren door de persoon die gebruik gaat maken van de App en het Platform (“Gebruiker”).

1.3.3    Rijbewijscontrole bij autogebruik

Voor het gebruik van deelauto’s met de App is een echt en geldig rijbewijs vereist. De Gebruiker dient het rijbewijsnummer in te vullen in “Profiel” in de App. Vervolgens dient de Gebruiker duidelijke foto’s te maken van de voor-en achterkant van het rijbewijs. Twee hiertoe bevoegde instanties controleren vervolgens de echtheid en de geldigheid van het rijbewijs. Ook kunnen andere controles worden uitgevoerd die volgens de Algemene Voorwaarden BOVAG verhuurbedrijven zijn vereist.

1.4        Wijzigingen en opzeggen

Beamrz kan de App en (het gebruik van) het Platform aanpassen. Dit geldt ook voor deze Algemene Voorwaarden en de diensten die worden aangeboden. De Gebruiker wordt hierover altijd vooraf geïnformeerd. De Overeenkomst met Beamrz Try Out kan tussentijds worden beëindigd. Bij de betaalde abonnementen Unlimited en Premium + Mobilitycard geldt een opzeggingstermijn van 1 volledige kalendermaand.

2.          De App

2.1        Het gebruik van de App

Het gebruik van de App met Beamrz Try Out abonnement is 1 maand gratis. Beamrz kan in de toekomst een ​​vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van de App. De Gebruiker zal hierover tijdig worden geïnformeerd. De Gebruiker kan de App dan verwijderen en daarmee de Overeenkomst beëindigen.

Er is altijd toestemming nodig voor pushmeldingen en het gebruik van GPS van de telefoon. De pushberichten zijn nodig voor een goede werking van de App. Het gebruik van GPS (locatie) van de mobiele telefoon is nodig om de locatie te bepalen.

De minimumleeftijd om een Account aan te maken is 18 jaar. Om auto’s via Beamrz te kunnen gebruiken is een minimumleeftijd vereist die correspondeert met de algemene voorwaarden van de aanbieder van de voertuigen. Standaard zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG Verhuurbedrijven van toepassing. Zie hiervoor de link onderaan de pagina. Het eigen risico bij schade is beperkt tot € 300,- per gebeurtenis. 

3.          Ritten

3.1        Plannen van de Rit

De Gebruiker dient zijn herkomst en bestemming plus de aankomst- of vertrektijd voor een voorgenomen Rit invullen in de App. De App toont de beschikbare vervoersvormen en een indicatie van reistijden. De Gebruiker kan de aankomst- of vertrektijd wijzigen tijdens de aanvraag. Aan deze indicatie van reistijden kunnen geen rechten worden ontleend.

De App berekent en toont per vervoersoptie een schatting van de kosten die voor een rit moet worden betaald. Dit is een schatting zonder eventuele servicekosten en aanvullende kosten zoals boetes en toeslagen. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2       Boeken van de vervoersoptie

Door de gekozen vervoeroptie te bevestigen maakt de Gebruiker een boeking bij een aanbieder van de vervoersoptie. Alleen voor auto’s is deze boeking gekoppeld aan een specifiek voertuig. De locatie en het kenteken hiervan wordt getoond in de App. De boeking kan niet worden teruggedraaid. Alleen een taxiboeking kan worden geannuleerd op het moment dat de taxi-aanbieder dit aanbiedt. De gebruikskosten, servicekosten en aanvullende kosten, zoals boetes en toeslagen van de gekozen vervoersoptie worden bij de Gebruiker in rekening gebracht.

3.3       Toegang tot de vervoersoptie

De App verschaft toegang tot het gebruik van de gekozen vervoersoptie. Voor auto’s geldt, dat schades vooraf gemeld dienen te worden. Voor auto’s wordt in de App een digitale sleutel verstrekt in de App en ligt er -voor het starten en stoppen- een autosleutel in de auto of kan gebruik gemaakt worden van start/stopknop. Voor fietsen is een scanner beschikbaar in de App voor het scannen van een QR-code op het slot, voor het verkrijgen van de unieke sleutelcode, die ingetoetst dient te worden op het slimme fietsslot. Voor openbaar vervoer verschijnt er een geldig e-ticket in de App. Dit kan een QR-code zijn om in en uit te scannen of een zichtticket om te tonen aan de chauffeur Voor taxiritten ontvangt de Gebruiker een SMS en wordt de Gebruiker door de taxicentrale voor details gebeld op de telefoon waarmee de boeking is gemaakt.

3.4.       Uitvoeren van de Rit
De Rit wordt uitgevoerd met een vervoersdienst of vervoermiddel van een vervoersaanbieder. Beamrz spant in om de juiste vervoersaanbieders te kiezen en hiermee contacten te onderhouden. Voor de uitvoering van de Rit is Beamrz niet verantwoordelijk. Wel is Beamrz verantwoordelijk voor de eerste-lijns service. Gebruiker kunnen contact opnemen met vragen, voor ondersteuning en klachten.

3.5       Beëindigen van de Rit: OV en taxi
Voor het beëindigen van een Rit met OV en taxi is geen actie nodig door de Gebruikers. Voor taxi geldt dat de Gebruiker de Rit niet afrekent in de taxi, maar via Beamrz.

3.6       Beëindigen van de Rit: auto
Voor auto’s geldt dat de Gebruiker het voertuig na de Rit op de juiste plaats moet terugzetten bij een parkeerplaats met het juiste kenteken op het parkeerbord. De kosten van het herplaatsen en boetes voor een foutief geplaatst voertuig zijn voor rekening van de Gebruiker. De autosleutel moet in de auto achterblijven op de aangegeven plaats. De auto moet worden afgesloten met de digitale sleutel in de App en de rit worden afgesloten. Gebruiker dient de auto rondom te controleren op schades. Schades dienen altijd direct gemeld te worden. Voor de aansprakelijk en eigen risico bij schade zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG Verhuurbedrijf van kracht. Zie hiervoor de link onder aan de pagina.

3.7       Beëindiging van de Rit: fiets
Voor fietsen geldt dat de Gebruiker de fiets na de Rit op juiste plaats moet terugplaatsen. De kosten van het herplaatsen en boetes voor een foutief geplaatst fiets zijn voor rekening van de Gebruiker. Gebruiker dient de fiets rondom te controleren op schades. Schades dienen altijd direct gemeld te worden. Voor de aansprakelijk en eigen risico bij schade zijn de Algemene Voorwaarden BOVAG Verhuurbedrijf van kracht.

4.          Betalingen

4.1        Algemeen

De App berekent en toont een schatting van de kosten die voor een Reis moet worden betaald. Dit is een schatting zonder eventuele servicekosten en aanvullende kosten zoals boetes en toeslagen.

Betaling gebeurt achteraf via iDeal met een betaallink, die via e-mail wordt toegezonden. Als bijlage wordt een specificatie van de ritten en eventuele andere kosten, zoals servicekosten en aanvullende kosten zoals boetes en toeslagen meegestuurd. Bij boetes berekent Beamrz administratieve kosten van € 10,-, boven op de boete en eventuele administratieve kosten van verwerkers of vervoersaanbieders.

Er kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Beamrz via admin@beamrz.com bij vragen of klachten over een betaling.

4.2        Betalingsverwerkers

De facturatie wordt verwerkt door Beamrz met DigitaleFactuur. DigitaleFactuur koppelt het factuurbedrag aan een betaallink, die per e-mail aan de Gebruiker wordt gezonden. Alle betalingen worden volgens het iDeal-protocol verwerkt door Online Betaalplatform (“Online Betaalplatform”). De betaling aan Beamrz gebeurt dus via Online Betaalplatform. Op afschriften van Gebruikers worden GetYouThere B.V. en/of Online Betaalplatform genoemd als begunstigde.

Gebruikers moeten zich houden aan de Algemene Voorwaarden van Online Betaalplatform. De diensten van Online Betaalplatform worden door Beamrz betaald. Dit gebeurt uit de Bijdrage.

Beamrz is niet verantwoordelijk voor fouten of handelingen van DigitaleFactuur of Online Betaalplatform, de bank en/of creditcardmaatschappij van een Gebruiker bij de verwerking van betalingen.

4.3       Betalingstermijn

Betalen kan alleen via iDeal met de betaallink in de facturatie-e-mail. De betalingstermijn is standaard binnen 2 dagen na ontvangst van deze e-mail. Indien de betaling na 7 dagen niet is verwerkt, ontvangt de Gebruiker een herinnering met administratieve kosten van € 10,- en kan de dienstverlening worden opgeschort met 7 dagen. Indien de betaling na deze termijn nog niet is ontvangen, wordt de dienstverlening beëindigd en een incassotraject gestart. De (buiten)gerechtelijke kosten worden bij de Gebruiker in rekening gebracht. Eventuele contractuele verplichtingen blijven doorlopen tot dat deze zijn volledig zijn voldaan en/of tot datum contractbeëindiging.

4.4        Aanbiedingen

Beamrz kan tijdelijke aanbiedingen doen. Hiermee kan worden afgeweken van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden daardoor niet gewijzigd.

5.          Privacy

Beamrz heeft een Privacy beleid over de verwerking van persoonsgegevens. De volledige tekst is te lezen op de website van Beamrz en in de App (“Privacy beleid”). Die versie bevat de laatste wijzigingen. Het volgende is een samenvatting van de belangrijkste punten, bedoeld als leeshulp.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy beleid. Dit kan gebeuren via de App, via Platform of de website.

Beamrz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst met de Gebruikers. Persoonsgegevens worden niet verder of anders gebruikt dan noodzakelijk. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve als dat moet voor de uitvoering van de Overeenkomst. Er kunnen anonieme rapporten en gebruiksstatistieken worden gedeeld met derde partijen.

6.          Aansprakelijkheid

De Gebruiker vrijwaart Beamrz voor alle claims van derden. Dit geldt ook voor derde partijen waar Beamrz gebruik van maakt. De vrijwaring geldt minimaal voor de volgende gevallen.

  • Claims wegens schending van wetten en andere regels die van toepassing zijn.
  • Het gebruik van de App en/of het Platform, inclusief communicatie met andere Gebruikers.
  • Het schenden van intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Het overtreden van bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Beamrz is uitgesloten, tenzij dat wettelijk niet is toegestaan. Dit geldt voor alle vormen van schade, dus zowel directe als indirecte schade.

Bijlage:

algemenevoorwaardenbovag