fbpx

INVESTEREN

Mobility as a Service (MaaS) en deelmobiliteit is het vervoer van de toekomst. De markt wordt steeds bewuster van het feit dat de ongebreidelde groei van auto’s en het bezit van vervoersmiddelen gaat veranderen. De mobiliteitsmarkt is in transitie en verandert van bezit naar gebruik. Bedrijven en particulieren zullen anders met vervoer omgaan.

BEAMRZ wil de mobiliteitstransitie helpen te versnellen, samen met ondernemers, overheden en organisaties die behoefte hebben aan nieuwe vervoersconcepten en nieuwe bedrijfsmodellen.

BEAMRZ is de eerste multi-modale SaaS oplossing voor vervoer. Het boeken van een auto, een fiets, een taxi en het bestellen van een OV vervoersbewijs wordt handig, voordelig en klantgericht aangeboden aan mensen die wonen en werken in wijken met een lage/dure parkeernorm. Samen met Gemeenten zorgen we voor betere en duurzame oplossingen voor vervoer om mensen over te laten stappen van bezit naar gebruik.

Hoe investeren in de mobiliteitstransitie?

Sociale investering: Geëngageerde vernieuwers brengen tijd en hun netwerk in om de mobiliteitstransitie te versnellen. Bijvoorbeeld door mensen bij elkaar te brengen om samen deelmobiliteit te gaan gebruiken. Neem contact op als je MaaS of deelmobiliteit wilt introduceren bij je bedrijf, coöperatie of VvE.

Financieel investering: Voor investeerders zijn er volop kansen om een goed rendement te halen uit verschillende participatiemogelijkheden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken met de oprichters.

beamrz